START           O NAS          AKTUALNOŚCI           OSIĄGNIĘCIA          NASZE PLANY        

 


  Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z imprez w których braliśmy udział oraz aktualnościami z życia Naszego Towarzystwa.

 

 

 

 

 

W dniu 26.04.2022 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Ogniska TKKF „ENERGIA” przy TAURON Dystrybucja S.A. W pierwszej części Zebrania dokonano oceny działalności Zarządu Ogniska za 2021 rok. Po przedstawieniu sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Uchwałami Walnego Zebrania sprawozdania zostały przyjęte a Zarząd uzyskał absolutorium za 2021 rok.
Kolejnym punktem programu Walnego Zebrania były wybory członków nowego Zarządu na lata 2022 – 2026. W wyniku głosowania ukonstytuował się nowy, sześcioosobowy Zarząd Ogniska w składzie:
Bogdan Ulicki – Prezes Zarządu
Anna Durak – zastępca Prezesa Zarządu
Przemysław Wujec – sekretarz
Marta Bisikiewicz – członek
Jarosław Bulik – członek
Jerzy Zarzycki – członek

Wybrano również Komisję Rewizyjną, która działać będzie w składzie:
Lech Bejski – Przewodniczący
Krzysztof Szydłowski – Z-ca Przewodniczącego
Joanna Irlik-Stawarczyk – członek Komisji.

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

JUBILEUSZ 50 LECIA TKKF "ENERGIA"

  W dniu 17 listopada 2010 roku na okolicznym spotkaniu świętowano w Krakowie Jubileusz 50 lecia Ogniska TKKF „ENERGIA” przy ENION S.A. Oddział w Krakowie. Na spotkanie zostali zaproszeni zostali wyróżniający się członkowie, specjalni goście z Prezesem Federacji Sportowej „Energetyk” w Warszawie, Panem Markiem Gralcem, nestorzy Ogniska – były wieloletni Prezes Ogniska Pan Jan Machnik, koledzy Stanisław Frączek, Ludwik Kuczerowski i Łukasz Więcław. Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 800 członków. W czasie jubileuszowego spotkania najbardziej aktywni uhonorowani zostali odznaczeniami. Medale 50 lecia FS „Energetyk” otrzymali: Ewa Groń, Joanna Szczurek, Marek Kubat i Marek Wideł. Medale „Zasłużony Działacz FS Energetyk”: Tadeusz Michałczak, Mariusz Krawczyk, Lech Bejski, Łucja Majka i Kazimierz Lang. Były również listy gratulacyjne od Małopolskiego TKKF. Osobom szczególnie aktywnym oraz wspierającym wręczono okolicznościowe plakietki. Po części oficjalnej przyszła pora na wspomnienia i anegdoty oraz jak przystało na taką okazję na degustację tortu i jubileuszowy toast wzniesiony przez Dyrektora Stefana Jaska.

 

 UWAGA !!!

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO - MOŻESZ NAS WESPRZEĆ
WPŁACAJĄC 1 % PODATKU.

KRS NR 0000106940
NAZWA: TKKF ENERGIA

 

Copyright ©2010
TKKF "ENERGIA"

START           O NAS          AKTUALNOŚCI           OSIĄGNIĘCIA          NASZE PLANY