START           O NAS          AKTUALNOŚCI           OSIĄGNIĘCIA          NASZE PLANY        

 
 

 

Click to enlarge

1963 - Beskid Śląsk

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „ENERGIA" przy TAURON Dystrybucja S.A. jest organizacją społeczną, której celem działalności jest popularyzacja sportu i turystyki rekreacyjnej wśród pracowników Centrali S.A., Oddziału w Krakowie, Spółek TAURON Sprzedaż i TAURON Pomiary. Za początek historii należy przyjąć datę 9 maja 1960 roku, kiedy zarejestrowany został Klub Sportowy „POLONIA", działający przy ówczesnym Zakładzie Energetycznym Kraków - Miasto.

Click to enlarge

1967 – Siatkarze

KS POLONIA

   W Zakładzie Energetycznym Kraków Teren działały również sekcje sportowe, między innymi siatkówki, tenisa stołowego, sekcje turystyki. Nie były jednak zorganizowane w jedną całość. Wracając do KS „Polonia" pierwszym Prezesem Klubu był Pan Jan Gałaś. Funkcję tą pełnił przez II kadencje. Spośród innych, wieloletnich działaczy i czynnych sportowców wymienić należy: Ryszarda Budę, Bronisława Samborskiego, Stanisława Frączka, Stanisława Ulickiego, Stefana Lucińskiego, Jana Machnika. Wiodącymi sekcjami były: siatkówka, piłka nożna i ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, narciarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo i turystyka piesza. W latach 60-tych KS "Polonia" brał udział w regularnych rozgrywkach ligowych KOZPN.

Click to enlarge

1966 – Jezioro Otmuchowskie

   W momencie połączenia obydwu krakowskich Zakładów w 1975 roku, zjednoczyli się również sportowcy, powołując do życia TKKF „ENERGIA". Korzystając z dobrego klimatu wokół sportu, poparcia Kierownictw Zakładu, ogromnego zainteresowania Załogi i zapału działaczy organizowano wiele zawodów sportowych, wycieczek turystycznych. Regularnie odbywały się Spartakiady Zakładowe, na szczeblu Południowego Okręgu Energetycznego oraz Ogólnopolskie. Reprezentanci ZEK odnosili w nich wiele sukcesów, szczególnie siatkarze i siatkarki, piłkarze ręczni, lekkoatleci.

Click to enlarge

1978 – Reprezentacja ZE Kraków w piłce nożnej

   Kolejne ożywienie działalności nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Po kilkuletniej przerwie reaktywowano organizację Spartakiad Zakładowych w Rożnowie, Spartakiad Zimowych. Zapoczątkowano cykliczne rozgrywki w randze Mistrzostw Zakładu. Nawiązane zostały kontakty międzynarodowe z Zakładami Energetycznymi w Koszycach i Debreczynie. Po wielu latach przerwy odnowiono sportowe spotkania z kolegami z Berlina. Następna ważna data to 26.07.1999 r., kiedy to TKKF „Energia" zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie Sportowe z osobowością prawną. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo jest członkiem Federacji Sportowej „Energetyk" w Warszawie oraz Małopolskiego TKKF.

Click to enlarge

1986 Nysa –
Reprezentacja ZE Kraków

   Rocznie jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami kilkunastu imprez sportowo rekreacyjnych, wśród nich największa, coroczna Spartakiada Letnia dla pracowników ZE Kraków oraz członków rodzin, w których bierze udział ponad 1000 uczestników. Organizowaliśmy trzykrotnie w 1997, 2000 i 2008 r. Ogólnopolskie Rajdy Górskie w Tatrach, Mistrzostwa Polski Energetyków w piłce nożnej pięcioosobowej w 2001 r., Mistrzostwa Polski Energetyków w narciarstwie alpejskim w roku 2004, we wrześniu 2004 r. gościliśmy sportowców Energetyków na IV Ogólnopolskich Igrzyskach Sportowych Energetyków. Od 2009r. organizujemy Mistrzostwa Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym MTB Organizujemy wycieczki jedno i wielodniowe, krajowe i zagraniczne. Byliśmy między innymi w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie, Wiedniu i w Wilnie.

Click to enlarge

1989 Opole –
Reprezentacja ZE Kraków

   W chwili obecnej liczymy ponad 500 członków, regularnie opłacających składki i czynnie biorących udział w imprezach, oraz pomagających w ich organizacji, za co w tym miejscu należy się im gorące podziękowanie. Chcemy jednak przypomnieć, że nasza działalność nie jest skierowana tylko do naszych członków, lecz zawsze zapraszamy wszystkich pracowników Naszej Spółki.


 
 

     

W dniu 26.04.2022 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Ogniska TKKF „ENERGIA” przy TAURON Dystrybucja S.A. W pierwszej części Zebrania dokonano oceny działalności Zarządu Ogniska za 2021 rok. Po przedstawieniu sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Uchwałami Walnego Zebrania sprawozdania zostały przyjęte a Zarząd uzyskał absolutorium za 2021 rok.
Kolejnym punktem programu Walnego Zebrania były wybory członków nowego Zarządu na lata 2022 – 2026. W wyniku głosowania ukonstytuował się nowy, sześcioosobowy Zarząd Ogniska w składzie:
Bogdan Ulicki – Prezes Zarządu
Anna Durak – zastępca Prezesa Zarządu
Przemysław Wujec – sekretarz
Marta Bisikiewicz – członek
Jarosław Bulik – członek
Jerzy Zarzycki – członek

Wybrano również Komisję Rewizyjną, która działać będzie w składzie:
Lech Bejski – Przewodniczący
Krzysztof Szydłowski – Z-ca Przewodniczącego
Joanna Irlik-Stawarczyk – członek Komisji.

 

 UWAGA !!!

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO - MOŻESZ NAS WESPRZEĆ
WPŁACAJĄC 1 % PODATKU.

KRS NR 0000106940
NAZWA: TKKF ENERGIA

 

 

 

 

 

 

Click to enlarge

Budapeszt - 2002
 

Click to enlarge

Wiedeń - 2001
 

Click to enlarge

Wilno, Troki - 2005

Copyright ©2010
TKKF "ENERGIA"

START           O NAS          AKTUALNOŚCI           OSIĄGNIĘCIA          NASZE PLANY