START           O NAS          AKTUALNOŚCI           OSIĄGNIĘCIA          NASZE PLANY        

 
 

 

Click to enlarge

1963 - Beskid Śląsk

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „ENERGIA" przy TAURON Dystrybucja S.A. jest organizacją społeczną, której celem działalności jest popularyzacja sportu i turystyki rekreacyjnej wśród pracowników Centrali S.A., Oddziału w Krakowie, Spółek TAURON Sprzedaż i TAURON Pomiary. Za początek historii należy przyjąć datę 9 maja 1960 roku, kiedy zarejestrowany został Klub Sportowy „POLONIA", działający przy ówczesnym Zakładzie Energetycznym Kraków - Miasto.

Click to enlarge

1967 – Siatkarze

KS POLONIA

   W Zakładzie Energetycznym Kraków Teren działały również sekcje sportowe, między innymi siatkówki, tenisa stołowego, sekcje turystyki. Nie były jednak zorganizowane w jedną całość. Wracając do KS „Polonia" pierwszym Prezesem Klubu był Pan Jan Gałaś. Funkcję tą pełnił przez II kadencje. Spośród innych, wieloletnich działaczy i czynnych sportowców wymienić należy: Ryszarda Budę, Bronisława Samborskiego, Stanisława Frączka, Stanisława Ulickiego, Stefana Lucińskiego, Jana Machnika. Wiodącymi sekcjami były: siatkówka, piłka nożna i ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, narciarstwo, wędkarstwo, kajakarstwo i turystyka piesza. W latach 60-tych KS "Polonia" brał udział w regularnych rozgrywkach ligowych KOZPN.

Click to enlarge

1966 – Jezioro Otmuchowskie

   W momencie połączenia obydwu krakowskich Zakładów w 1975 roku, zjednoczyli się również sportowcy, powołując do życia TKKF „ENERGIA". Korzystając z dobrego klimatu wokół sportu, poparcia Kierownictw Zakładu, ogromnego zainteresowania Załogi i zapału działaczy organizowano wiele zawodów sportowych, wycieczek turystycznych. Regularnie odbywały się Spartakiady Zakładowe, na szczeblu Południowego Okręgu Energetycznego oraz Ogólnopolskie. Reprezentanci ZEK odnosili w nich wiele sukcesów, szczególnie siatkarze i siatkarki, piłkarze ręczni, lekkoatleci.

Click to enlarge

1978 – Reprezentacja ZE Kraków w piłce nożnej

   Kolejne ożywienie działalności nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Po kilkuletniej przerwie reaktywowano organizację Spartakiad Zakładowych w Rożnowie, Spartakiad Zimowych. Zapoczątkowano cykliczne rozgrywki w randze Mistrzostw Zakładu. Nawiązane zostały kontakty międzynarodowe z Zakładami Energetycznymi w Koszycach i Debreczynie. Po wielu latach przerwy odnowiono sportowe spotkania z kolegami z Berlina. Następna ważna data to 26.07.1999 r., kiedy to TKKF „Energia" zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie Sportowe z osobowością prawną. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo jest członkiem Federacji Sportowej „Energetyk" w Warszawie oraz Małopolskiego TKKF.

Click to enlarge

1986 Nysa –
Reprezentacja ZE Kraków

   Rocznie jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami kilkunastu imprez sportowo rekreacyjnych, wśród nich największa, coroczna Spartakiada Letnia dla pracowników ZE Kraków oraz członków rodzin, w których bierze udział ponad 1000 uczestników. Organizowaliśmy trzykrotnie w 1997, 2000 i 2008 r. Ogólnopolskie Rajdy Górskie w Tatrach, Mistrzostwa Polski Energetyków w piłce nożnej pięcioosobowej w 2001 r., Mistrzostwa Polski Energetyków w narciarstwie alpejskim w roku 2004, we wrześniu 2004 r. gościliśmy sportowców Energetyków na IV Ogólnopolskich Igrzyskach Sportowych Energetyków. Od 2009r. organizujemy Mistrzostwa Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym MTB Organizujemy wycieczki jedno i wielodniowe, krajowe i zagraniczne. Byliśmy między innymi w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie, Wiedniu i w Wilnie.

Click to enlarge

1989 Opole –
Reprezentacja ZE Kraków

   W chwili obecnej liczymy ponad 500 członków, regularnie opłacających składki i czynnie biorących udział w imprezach, oraz pomagających w ich organizacji, za co w tym miejscu należy się im gorące podziękowanie. Chcemy jednak przypomnieć, że nasza działalność nie jest skierowana tylko do naszych członków, lecz zawsze zapraszamy wszystkich pracowników Naszej Spółki.


 
 

    23 marca 2018 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną TKKF "ENERGIA" na lata 2018 - 2022.

  ZARZĄD:
 Bogdan Ulicki – Prezes Zarządu
 Anna Durak – zastępca Prezesa Zarządu
 Przemysław Wujec – sekretarz
 Marta Bisikiewicz – członek
 Zbigniew Malik – członek
 

  KOMISJA REWIZYJNA:

 Lech Bejski – Przewodniczący
 Krzysztof Szydłowski – Z-ca Przewodniczącego
 Joanna Michalik – członek Komisji.

 

 UWAGA !!!

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO - MOŻESZ NAS WESPRZEĆ
WPŁACAJĄC 1 % PODATKU.

KRS NR 0000106940
NAZWA: TKKF ENERGIA

 

 

 

 

 

 

Click to enlarge

Budapeszt - 2002
 

Click to enlarge

Wiedeń - 2001
 

Click to enlarge

Wilno, Troki - 2005

Copyright ©2010
TKKF "ENERGIA"

START           O NAS          AKTUALNOŚCI           OSIĄGNIĘCIA          NASZE PLANY